Välkommen!

Logga in | Ansök om användarkonto

Jag har släktforskat sedan 2014. Grunden för forskningen har lagts av min far, Lennart Arén, och min hustru Annelies moster, Sigbritt Carlsson f Backström. De började tidigt att använda datorprogram för sin registrering, men de hade inte de möjligheter vi har idag att komma åt källor och register vid vår hemdator. Jag har sedan några år fortsatt på den forskning de påbörjat. Jag är MYCKET tacksam för alla kompletteringar och felaktigheter, som du kan informera mig om. Använd kontaktformuläret! Du kan söka och läsa information i denna databas utan att logga in. Däremot kommer du inte att se information om nu levande personer. Om du ansöker om användarkonto så kan du få behörighet till bidrags- eller redigeringsmöjligheter på sidan. Lars Arén, administratör

Kontakt

email imageOm du har frågor eller kommentarer om innehållet på denna webbsida, kontakta oss. Vi ser fram emot att få höra ifrån dig.